Přírodní kameninová dlažba

Extras0592Neglazovaná přírodní kamenina

 • dlažby venkovní a vnitřní
 • dlažby u venkovních i vnitřních bazénů vč. jejich lemů, dna v neplaveckých bazénech, vstupy do vody apod.
 • obklady venkovní i vnitřní, architektonické úpravy interiérů restaurací, vináren, barů apod.
 • zahradní architektura, chodníky, zídky, schodiště, terasy
 • obklady schodišť v interiérech i exteriérech
 • dlažby s požadavkem na odolnost proti působení kyselin a louhů v potravinářském a chemickém průmyslu, v zemědělství, v chladicích a mrazicích prostorách, v prostorách pro manipulaci s odpady vč. fekálií nebo při chovu zvířat (výběhy v ZOO)
 • lícové zdivo
 • rekonstrukce a opravy historických budov

 

Kameninové dlaždice, architektonické prvky a zahradní keramika NK jsou moderními výsledky výroby, kterou prověřila už celá tisíciletí. Soudobé pojetí tradiční technologie výroby z přírodních materiálů bez chemických přísad, známé od počátků lidské civilizace, předurčuje vysokou kvalitu a výjimečnost žárové kameniny NK. Přírodní kamenina NK se vyrábí jen ze surových žáruvzdorných jílů, pojiv a tradičních přírodních doplňujících materiálů, bez použití jakýchkoliv barviv nebo doplňků. Výsledkem je výrobek mimořádně ohleduplný k okolnímu životnímu prostředí a splňující nejvyšší ekologická kriteria.

Tento druh kameninových dlažeb, prvků i zahradní keramiky se vypaluje za zvlášť vysokých teplot. V žáru až do 1.270 °C jejich hmota dokonale sline. Výrobky značky NK tím nabývají fyzikálních vlastností, které je předurčují i pro nejnáročnější, až agresivní průmyslová prostředí a výrobní provozy.

Speciálním způsobem výpalu nabudou dlažby, architektonické prvky a prvky zahradní keramiky svou charakteristickou barvu v rozmezí světlého až tmavého okru. Jejich neglazovaný povrch připomíná svou strukturou pomerančovou kůru. Tak mají své místo všude tam, kde je třeba vyjimečně esteticky doplnit exterier i interier a současně zajistit nejvyšší bezpečnost proti skluzu. Jsou krásným a výrazným prvkem pro stavby, zejména reprezentační prostory, rodinná sídla a v neposlední řadě i pro rekonstrukce památkových objektů a exponovaná veřejná prostranství.

Kameninové výrobky NK vynikají především těmito vlastnostmi:

vysokou pevností v ohybu

 • jednotlivé hodnoty
 • průměr
ČSN EN ISO 10545-4> 18 MPa
> 20 MPa
lomovou silouČSN EN ISO 10545-4> 2 310 N
odolností proti působení kyselin, louhů a dalších chemických látekČSN-EN 186-2beze změn
odolností proti mrazuČSN EN ISO 10545-12min. 100 cyklů
nízkou nasákavostíČSN EN ISO 10545-93,1%
tvrdostí povrchuČSN-EN 186-29 podle Mohse
protiskluznostíČSN 72 5191sk. R 11
sk. „B“

statickým součinitelem tření

 • suchého povrch
 • vlhkého povrchu
prEN 102
ČSN EN ISO 10545-17
0,93
0,85

dynamickým součinitelem tření

 • suchého povrch
 • vlhkého povrchu
prEN 102
ČSN EN ISO 10545-17
0,84
0,76
koeficientem délkové teplotní roztažnostiČSN-EN 1030,000 004

CE-prohlášení o vlastnostech jsou ke stažení na stránkách výrobce www.naturalkeramika.cz v sekci „CE prohlášení o vlastnostech“

Mimo to jsou výrobky značky NK také radiačně zcela bezpečné pro použití ve stavbách s místnostmi určenými pro bydlení a trvalý pobyt osob.

Všechny uvedené vlastnosti byly ověřeny zkouškami v akreditovaných zkušebních laboratořích TZÚS Praha, TSÚS Bratislava, ZKK Hořice a Zkušebnou materiálů, polotovarů a obuvi Zlín.