STAVEBNÍ CHEMIE

mapei_produktyStavební chemie Jindřichův Hradec

Výrobky na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene
  • Moderní výrobky se snadnou aplikací, dlouhodobou trvanlivostí a vysokou spolehlivostí, jejichž vlastnosti a technické parametry jsou v souladu s EN 12004, EN 12002, EN 13888 a s označením CE.

Výrobky pro lepení pružných a textilních krytin a parket

  • Ucelený sortiment lepidel pro povlakové krytiny včetně výrobků pro přípravu podkladů.

Výrobky pro dřevěné podlahy

  • Vysoce kvalitní lepidla, která umožňují dokonalejší, spolehlivější a bezpečnější postupy při lepení parket a přípravě podkladů.

Průmyslové podlahy

  • Podlahové systémy na bázi cementu, epoxidových a polyuretanových pryskyřic. Jejich použití je jednoduché, spolehlivé a nabízí široké možnosti uplatnění

Výrobky pro stavebnictví

  • Široký okruh výrobků umožňujících používání nejnovějších technologií a vyhovující všem potřebám při provádění stavebních konstrukcí a splňující současně i požadavky na dokonalý vzhled. Uplatňují se při novostavbách a rekonstrukcích vodohospodářských děl, mostů a dalších železničních i silničních staveb, při sanacích historických budov i v novodobé moderní architektuře.

Přísady do betonů a malt

  • Ucelený sortiment suchých maltových směsí splňujících požadované vlastnosti, dlouhodobou trvanlivost a náročné technické požadavky na mechanickou i chemickou odolnost betonů a malt. Systémy ve shodě s normou EN 934.

Ochranné a dekorativní nátěry a stěrky

  • Inovované výrobky pro dlouhotrvající, dokonalý a atraktivní vzhled povrchových úprav stavebních konstrukcí

Výrobky pro podzemní stavitelství

  • Výrobky určené speciálně pro tunelářské technologie nebo obecně stavby prováděné pod úrovní terénu a vody.

Intenzifikátory mletí cementu

  • Přísady zdokonalujících proces mletí cementu a zlepšující jeho užitné vlastnosti i výslednou kvalitu.