Technologie stříkaných fasád MAPEI

Silancolor tonachino 20kNová progresivní technologie povrchových úprav ETICS a jiných podkladů

Pro aplikaci stříkaných fasád je možno použít jakoukoliv probarvenou omítkovou pastu firmy MAPEI, v granulometrii od 0,7 mm až do 2mm. Lze použít pasty určené jak pro točenou technologii, tak i pro rýhovanou úpravu omítky. Omítkové pasty jsou připraveny k přímému použití, je možno je ředit max. 2% čisté vody.

Výhody strojní aplikace povrchové úpravy

  • Rychlost: 2 až 3 x rychlejší aplikace
  • Nižší spotřeba: cca 15 až 20%
  • Jednotný vzhled bez „rukou“
  • Bezproblémové napojení ploch
  • Výrazná úspora pracovních sil

Podkladovou konstrukci je nutno vždy opatřit probarveným penetračním nátěrem. Při použití pasty SilancolorTonachino použijte penetraci Silancolor Base Coat, pro QuarzoliteTonachino použijte Quarzolite Base Coat.  Pro nanášení probarvené penetrace použijte váleček, malířskou štětku nebo pro rychlejší aplikaci penetrace použijte stříkací pistoli pro nanesení penetrace na podklad a váleček pro její rozetření.

Tato metoda je v porovnání s klasickou metodou výrazně rychlejší a dochází k dokonalé penetraci podkladu.  Pro nanášení finální povrchové úpravy použijte doporučenou stříkací pistoli, která byla vyrobena speciálně pro probarvené omítky MAPEI.Před aplikací stříkaných omítek je nutno provést penetraci podkladu a to vždy systémovou penetrací.

Po provedení penetrace následuje technologická pauza 12 hod. Následně lze zahájit stříkání omítek. Nástřik je možno provést ve dvou krocích (podstřik a nástřik) případně v jednom kroku.

Pro dokonalá zvládnutí technologie požádejte o zaškolení technický tým MAPEI. Pro vytváření povrchových úprav s imitací cihelných pásků či různých druhů obkladového kamene je možno použít samolepící papírové šablony.